آدرس کارخانه گروه مهندسی آدیکو

اردبیل ، میدان سعدی ، انتهای خیابان کشاورز ، رو به روی پمپ بنزین ، پلاک 77

تلفن : 04533726232 ، 04533728633