مدت زمان کارکرد دستگاه بلوتوث در شبانه روز

برای دستگاه بلوتوث بلواسمارت محدودیت زمانی وجود ندارد و می تواند 24 ساعته به کار ادامه دهد و نیازی به خاموش کردن ندارد