مدت زمان دریافت دستگاه بلوتوث بعد از ثبت سفارش

بعد از ثبت سفارش در تهران طی 24 ساعت و در شهرستان ها ظرف 48 ساعت دستگاه بلوتوث تبلیغاتی بلواسمارت تحویل داده خواهد شد