آیا امکان گزارش گیری از فعالیت دستگاه بلوتوث وجود دارد ؟

بله - با استفاده از نرم افزار ارسال بلوتوث بلواسمارت می توان گزارش های دقیق و کاملی از فعالیت های دستگاه بلوتوث تهیه کرد