از چه روش هایی می توان روی دستگاه بلوتوث اطلاعات وارد کرد ؟

بارگذاری اطلاعات بر روی دستگاه بلوتوث تبلیغاتی بلواسمارت از دو طریق شبکه و فلش ممنوری امکان پذیر می باشد