آیا برای نصب بلواسمارت نیاز به تخصص و آموزش می باشد؟

خیر - جهت نصب و راه اندازی و کار با سیستم ارسالگر بلوتوث ما نیاز به تخصص و مهارت خاصی نمی باشد