آیا به غیر از مبلغ دستگاه بلواسمارت ، هزینه دیگری نیز باید پرداخت ؟

خیر - بعد از تهیه دستگاه بلوتوث تبلیغاتی هیچ مبلغ دیگری را در هیچ مرحله ای پرداخت نخواهید کرد