حداکثر حجم فایلی که می توان با دستگاه بلوتوث تبلیغاتی ارسال کرد

با استفاده از دستگاه ارسال بلوتوث بلواسمارت محدودتی از لحاظ حجم فایل ها برای ارسال وجود ندارد