سیستم ارسالگر بلوتوث بلواسمارت چه گوشی هایی را پشتیبانی میکند ؟

سیستم ارسال بلوتوث بلواسمارت اکثر گوشی های موجود در بازار ایران را پشتیبانی میکند از جمله گوشی های آیفون