چه فایل هایی را می توان با دستگاه بلوتوث بلواسمارت ارسال کرد

تقریبا هر نوع قایلی را می توان از طریق دستگاه بلوتوث بلواسمارت ارسال کرد از جمله jar , txt , gif , jpg , mp3 , 3gp و ...