آیا می توان دستگاه بلواسمارت را در محیط بیرون نصب و راه اندازی کرد

بله - می توان دستگاه های ارسال بلوتوث بلواسمارت را در محیط های باز به راحتی نصب و راه اندازی نمود