تفاوت مدل های سیلور و برنز در چیست

 سیستم های ارسال بلوتوث مدل برنز برای کار به کامپیوتر نیاز دارند ولی دستگاه ارسال بلوتوث مدل سیلور برای کار نیازی به کامپیوتر و تین کلاینت ندارد و کارکرد سیستم های سیلور مستقل از کامپیوتر می باشد