تفاوت سیستم های بلوتوث Silver و Silver + چیست

در سیستم ارسال بلوتوث مدل Silver ارسال اطلاعات به صورت یک طرفه می باشد یعنی شما فقط می توانید اطلاعات و تبلیغات را به صورت اتوماتیک ارسال نمایید . ولی در سیستم ارسال بلوتوث مدل Silver+ علاوه بر ارسال تبلیغات رایگان و اطلاع رسانی های هوشمند در بستر بلوتوث می توانید دریافت اطلاعات نیز داشته باشید . به عنوان مثال برای خود صندوق انتقادات و پیشنهادات درست کنید و یا از طریق بلوتوث از مشتری سفارش دریافت کنید