آیا امواج سیستم بلوتوث بلواسمارت برای سلامتی مضر است ؟

 امواج سیستم ارسال بلوتوث بلواسمارت به هیچ وجه برای سلامتی مضر نمی باشد چون اولا دارای قدرت بسیار پایین بوده و هم اینکه بلواسمارت مورد تایید مراجع بین المللی از لحاظ سلامتی می باشد