برد دستگاه های بلوتوث چند متر است ؟

برد دستگاه های بلوتوث تبلیغاتی بلواسمارت بر اساس نوع دستگاه بلوتوث ارائه شده متفاوت است . برد این دستگاه ها از 10 متر شروع شده و تا 1200 نیز ادامه دارد 

جدول برد دستگاه های بلوتوث
ردیف مدل دستگاه بلوتوث برد
1 Bronze 10m 10 تا 30 متر
2 Bronze 10m + 10 تا 30 متر
3 Bronze 100m 100 تا 250 متر
4 Bronze 100m + 100 تا 250 متر
5 Silver 100 تا 250 متر
6 Silver + 100 تا 250 متر
7 Gold 400 تا 1200 متر
برد دستگاه های بلوتوث تبلیغاتی بلواسمارت در محیط باز می باشد
ما را دنبال کنید گروه مهندسی آدیکو در فیسبوک گوگل پلاس گروه مهندسی آدیکو اینستاگرام ئگروه مهندسی آدیکو لینکدین گروه مهندسی آدیکو توییتر گروه مهندسی آدیکو