تنظیم شعاع فعالیت دستگاه

جهت تنظیم شعاع بلوتوث سرور بلواسمارت جهت ارسال فایل به صورت ذیل عمل کنید 

شعاع فعالیت دستگاه ارسالگر بلوتوث

تنظیم شعاع ارسال فایل توسط دستگاه ارسالگر بلوتوث

این عدد هر چه به صفر نزدیک تر باشد شعاع اثر دستگاه کمتر می شود و هر چه از 120 دورتر باشد شعاع فعالیت دستگاه بیشتر می شود

نکته : عدد پیش فرض (شعاع اثربخشی) این دستگاه 120 می باشد

 

ما را دنبال کنید گروه مهندسی آدیکو در فیسبوک گوگل پلاس گروه مهندسی آدیکو اینستاگرام ئگروه مهندسی آدیکو لینکدین گروه مهندسی آدیکو توییتر گروه مهندسی آدیکو