مجوز دانش بنیان گروه مهندسی آدیکو

مجوز دانش بنیان

بر مبنای مصوبه "کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" ریاست جمهوری شرکت آذر دمیر یول شمالغرب (آدیکو) به جمع "شرکت ها و موسسات دانش بنیان" پیوست . 

این مجوز ارزشمند دلیلی بر سطح دانش و توانمندی های گروه مهندسی آدیکو می باشد و افتخاری دیگری را به دیگر افتخارات آدیکو افزوده شد . 

ما را دنبال کنید گروه مهندسی آدیکو در فیسبوک گوگل پلاس گروه مهندسی آدیکو اینستاگرام ئگروه مهندسی آدیکو لینکدین گروه مهندسی آدیکو توییتر گروه مهندسی آدیکو